H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 9. Henrik Hertz. Februar 1870.

H.C. Andersen

Mindedigte over Afdøde 9.

Henrik Hertz.

Februar 1870.

I Kunstens Hal nu vaier Sorgens Fane

Der, hvor din Rigdoms Caravane drog.

Farvel, flyv hen, du Sangens sjeldne Svane!

Du hædred Danmarks Navn og Danskens sprog.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems