H.C. Andersen digt Odense fra 1875

H.C. Andersen digt Odense fra 1875  Odense. Foto Lars Bjørnsten Odense

H.C. Andersen digt “Odense” fra 1875  

Digtet “Odense” er et af H.C. Andersens allersidste digte og er skrevet i perioden 3-5 februar 1875

Odense

Du kære, gamle Fødeby
er altid i min Tanke.
Stolt bygged’ Odin Slot mod Sky
paa Næsbyhoved Banke;
da voxte Huse, først to, tre,
saa flere -der man havned’.
Og Frigge raabte: “Odin see!”
Derfra fik Byen Navnet.

I “Klokkedybet” ned sig svang
Aamanden ganske bange;
idet han hørte første Gang
de Kirkeklokker mange.
Fra Klostrets Celle lød der Sang,
man endnu lytter efter;
nu Odense har Alders Rang
og alle Ungdoms Kræfter.

Det er en Roes og ingen Spot
paa Vittighedens Fløjte,
at du i Dygtighed og Godt
er altid “første Sprøite” !
Du gamle, ungdomsfriske By,
engang for mig den største !
Rul op, min Barndomstid, paa ny,
og da er du den første !

Her løb jeg om med Træsko paa
og gik i Fattigskole,
men hele Verden for mig laa,
som bar jeg Greve-Kjole.
Nej, jeg var ingen fattig Fyr
og Fader ikke heller ,
han læste for mig Eventyr
saa jeg blev selv Fortæller

Til “Nonnebakken” tidt jeg gik
hen over “Munkemose” ;
der var en Glands, en Romantik,
hver Blomst blev til en Rose;
“Aamanden ” sang, som aldrig før,
for Elverkongens Kone,
Sanct Knud jeg saae i Kirkens Dør
med Glorie og med Krone !

Jeg havde Barnets stærke Tro,
og Jacobs Himmelstige,
og jeg fandt Frøkorn, som nu gro
i Eventyrets Rige,
der naar ind i vort Barndoms Land
og Paradisets Have,
til Lyset, Evighedens Strand
hinsides Jordens Grave. .

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems

Foto Lars Bjørnsten Odense