H.C. Andersen Sang: Kongehuset 5. Sang i Anledning af Kong Frederik den Syvendes Nærværelse i det kongelige Theater

H.C. Andersen Sang

Kongehuset 5.

Sang i Anledning af Kong Frederik den Syvendes Nærværelse i det kongelige Theater

den 24de Marts 1858.

Saa smukt os Kjæmpevisen sang
Om Kjærlighed i Norden,
Dens Styrke og dens Troskab klang
I Sagn vidt over Jorden;
Den har i Danmark fæstet Rod,
Det er ved Gjerning tolket!
Her Konge-Styrken, sund og god,
Er Kjærlighed i Folket.

Ja Folkets Aand og Hjerte-Lag
Er en usynlig Kirke,
Der straaler frem paa Alvors Dag,
Et herligt Dannevirke.
Dybt Konge-Hjertet det forstod,
Skrev det til Skjoldemærke.
— Vi er ved Dig, vor Konge god!
I Sammenholdet stærke!

Gud holde over Dig sin Haand
Og over Danmarks Rige!
Han løsne altid Smertens Baand
Og lade Sygdom vige!
Da, Konge, sees i Huus og Stad,
Som Festblus, Hjerte-Flammen;
Kom mellem os, kom, tidt og glad
Vor Styrke voxer sammen!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879