H.C. Andersen: “Er du i verden vide.” 1867

vide

Digtet “Er du i verden vide.” 1867

Lørdag den 2. februar 1867 har H.C. Andersen besøg af den norske boghandler Niels Chr. Tønsberg, der er fader til boghandler Gads kone. H.C. Andersen skriver i sin dagbog for dagen at han skrev i hans album (autografsamling) digtet “Er du i verden vide.” til erindring om digteren. Ovenstående er en kopi af en side i albummet og originalbrevets placering er på Nasjonalbiblioteket Oslo Norge.

Er Du i Verden vide,
Du er dog Hjemmet nær,
Gud aander ved din Side
I Luft og Blomst og Træer;
Du høre kan hans Stemme
I Dig og rundtenom,
Og føle du er hjemme
Hvor Du i Verden kom!
#
Og stedes Du i Fare,
Er uforskyldt i Nød,
Han vil dig vel forsvare,
Og der er ingen Død,
Og der er ingen Smerte.
Vort Jordlivs Stjerneskud
Er, fra en Moders Hjerte
At flyve op til Gud.

Disse Vers skrevne paa en eensom Bjærgvandring ved Setubal i Portugal 1866 vil De venligt gjemme som en Erindring om

Kjøbenhavn 2 Februar 1867.
H. C. Andersen

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems