H.C. Andersen: Leilighedsdigte 13. Cantate ved Sognepræst C.F. Brorsons 50aarige Embedsjubilæum

H.C. Andersen Leilighedsdigte 13.

Cantate ved Sognepræst C.F. Brorsons 50aarige Embedsjubilæum

den 17de December 1843

(Musikken af J. P. E. Hartmann.)

1.

Der er et Guds Huus der, hvor fromme Tanker
I uforstyrret Ro mod Himlen stige;
Hvor Liv sig rører, hvor et Hjerte banker,
Der bygger Gud; thi hans er Magt og Riige.
Et Guds Huus, reist af Steen med høie Buer,
Os kalder fra vor Hverdags-Dont til Gud;
Ind i sit eget Bryst den Christne skuer,
Han grunder paa Alkjærlighedens Bud,
Og rundt om røre sig de samme Tanker,
Eens klinger Psalmen, eens hvert Hjerte banker!

Bruus, Orgel, med den dybe Klang
Som Bølgen paa Verdenshavet:
Den fromme Tanke under Psalmens Sang
Er en Perle i Toner begravet.

Hvem Gud har kjær, han giver Aar og Dage,
Ham styrker i sit Kald, at han kan virke;
En Herrens Tjener tro har lagt tilbage
Et halvt Aarhundred her i denne Kirke.
Ved Barnets Daab, ved Kjærlighedens Pagt,
Hans Ord var mildt, dog mildere hans Øie;
Ved Graven har han Trøstens Ord udsagt,
Selv Tidslen saae han mod Guds Sol sig bøie!
Dybt fatted han den stærke, milde Lære —
Guds Fred skal over Herrens Tjener være!

2.

Mel. “Vor Gud han er saa fast en Borg.”

Du, som vort Hjertes Dyb forstod,
Før det fik Lyd paa Læben,
Som giver Lykke, Kraft og Mod
Til hver en ærlig Stræben,
Giv ham før Dødens Blund
En deilig Aftenstund,
Saa mild, saa smuk og klar,
Som den, hans Hjerte har,
Han, Menighedens Hyrde.

Et velført Liv har Glands af Gud.
Hvor smukt at see tilbage!
Der hænger Frugt, hvor Blomst sprang ud
I Vaar og Sommerdage.
En Slægt omkring ham staaer,
Vi ser hans hvide Haar
Og Sindets Rosenblad;
For Gud vi hædre glad
Ham, som til Gud os førte.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems