“Min lille fugl, hvor flyver du?”

H.C. Andersen digt 1846

 “Min lille fugl, hvor flyver du?”

 Min lille Fugl, hvor flyver Du

Imellem grønne Grene?
Ak mon jeg rinder Dig i Hu?
Mit Hjerte briste vil itu — !
— O Gud, hvor jeg dog er ene!

Du sagde, at Du var mig god;
Ja, godt mig Alle mene,
Men hvis Du ret min Sorg forstod,
Du kom, Du sang mig Sjæle-Mod,
Da sad jeg ikke alene!

Min lille Fugl, Du kommer ei
Fra dine grønne Grene:
Jeg stille vandre maa min Vei — ;
Ak, ingen elsker Dig som jeg!
— O Gud, hvor jeg dog er ene!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems