H.C. Andersen Leilighedsdigte 20. Til Fru Johanne Louise Heiberg

H.C. Andersen Leilighedsdigte 20.

Til Fru Johanne Louise Heiberg

i Skuespilhuset den 30te Marts 1853.

(Afsynges imellem Stykket og Baletten)

Rul op, rul op du Tæppe, som
Os skinsyg skjuler hende,
Der staaer i Templets Helligdom
Som Ypperste-Præstinde
Og venlig til vort Jubel-Chor
Vil nu sit Øre bøie,
Vil fatte Længslen i vort Ord
Og Glæden i vort Øie.

O nei, Du aner ikke, hvor
Vi savnede Dig saare;
Thi syg Du var — det Sorgens Ord
Har kostet mangen Taare;
Og dog de tunge Dage, som
Med bange Frygt os smerted’
For Folket blev et Vidne om,
Hvor dyrebar Du er det.

Velkommen da til Musers Hjem!
Velkommen til din Throne!
Af hver Bouquet det dufter frem
Og klinger i hver Tone.
Ja, Sangen fra begeistret Bryst
— Du vil den ei forstøde —
Den jubler jo med salig Lyst
Vor Glæde Dig imøde.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems