H.C. Andersen Mindedigte over Afdøde 6. Adam Holst. *)

H.C. Andersen

Mindedigte over Afdøde 6.

Adam Holst. *)

April 1859
Du, dine Forældres Glæde,
Saa ung, saa kjærlig og tro,
Er svøbt i Dødens Klæde,
Indviet i Gravens Ro

O, det er saa tungt at miste,
Hvad Hjertet klynger sig ved!
Alt brast, om ikke vi vidste:
Gud er Alkjærlighed!

Til ham i det evige Rige
Din Sjæl har styret sin Flugt;
For Lyset der, uden Lige,
Vort Øie her er lukt.

Men vi skal det see og kjende,
Livsaligt samles igjen!
I Toner og Taarer vi sende
Farvel vor unge Ven!

*) Digteren H.P. Holst’s eneste Søn

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems