Ved Soldatens Hjemkomst i 1864

H.C. Andersen digt

Ved Soldatens Hjemkomst i 1864

Vor brave Soldat, som saa ærligt har stridt,
Du kommer nu hjem uden Glæde.
O Danmark, hvor har Du dog bitterligt lidt,
Blod er flydt, og Blod er at græde!

I forrige Krig, da Soldaten kom hjem,
Stor Festlighed Byerne gjorde,
Fra Husene hængte man Danebrog frem,
Stod med Sange og Æresporte.

Nu kommer Du hjem uden Hurra og Sang.
Og dog: Du holdt ud, maatte lide
Langt mere i Danmarks Kamp denne Gang,
End Mange betænke og vide.

“Hav Tak!“ det siger vort Hjertelag,
Det vil i hvert Haandtryk Du kjende.
— Og saa vil vi sjunge om “Atterdag“;
Den Sang er ei skrevet tilende.

I Gud er Fremtid! “Han gav, han tog“,
Han kan skrive paa Danskens Skjolde:
“Atter plantedes Danebrog
Paa Thyras gjenreiste Volde.“

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems