H.C. Andersen Paa Kirkegaarden. † Oberst Læssøe (1850)

H.C. Andersen

Paa Kirkegaarden.

† Oberst Læssøe

(1850)

Paa Valpladsen faldt Du for Danmarks Sag,
Der brast Dit ildfulde Hjerte.
Din Aand var klar som den lyse Dag,
Med “fremad!” den steg i det blodige Slag,
Saae Danskens Seier og — Smerte.

_______________________

Græd stakkels Moder, nedbøiet tungt.
“Hans Liv var saa ungt!” — men evig ungt
Staaer ogsaa hans Eftermæle!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems