HCA digt: Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare

 H.C. Andersen digt 1854

Fem og tredsindstyve Smaavers 36.

Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare
Et Sandkorn under Tidens Bølgehav,
Men husk: til Perler blive vore Taare,
Naar Græsset bølger paa den glemte Grav:

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems