Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde (Roskilde)

Tag Koppen med Roeskilde-Byen,
Hvor Kirken knejser mod Skyen,
Som var den et mægtigt Fjeld.
Du Kaffe og Thee nu kan drikke;
Siig ei, at den smager Dig ikke,
Den er jo af Roeskilde-Væld.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems