35. I Dødsstunden. (Endnu et Vers til Digtet “Digterens sidste Sang.”)

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen

54. Smaavers

35. I Dødsstunden.
(Endnu et Vers til Digtet “Digterens sidste Sang.”)

Jeg er saa glad, saa sjæletro,
I Klarhed Alt jeg skuer;
Paa hvert et Hjerte tør jeg troe,
Og ingen Sorg mig truer.
I Dødens Stund saa lys og kort
Nu Hjerterne jeg kjender.
O, gid jeg kunde kysse bort
Hver Taare, som her brænder!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems