Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister J.P.E. Hartmann 1851

H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten
H.C. Andersen
Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister
J.P.E. Hartmann 1851

Vers foran hver enkelt Composition:
Hun sidder derinde og spiller Claveer;
Hør Tonerne svulme i Lykke;
Her udenfor staaer jeg, mod Vinduet jeg seer,
Ak, saae jeg dog der hendes Skygge,
Selv den gjør mit Øie og Hjerte saa vel, —
Langt meer end et Billed’ af Raphael.
Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems