Børnene og den graa Morlille

H.C. Andersen digt 1830

Børnene og den graa Morlille

Der dö väl månnga bubblor bort,
Som glänsta för min syn;
Men nya växa innan kort
Med lika bild af skyn.
Franzén

I Hjertet sidder en lille Person,
Han gestikulerer saa saare,
Men det er mærkværdigt, hvor følsom han er,
Han svømmer bestandigt i Taare.
Han digter alene de rørende Ting,
Ak! Vand er vist Tanken og Tonen;
Thi, tænk! vore Øine staae tidt under Vand,
Skjøndt de er’ saa langt fra Personen.
Han maa ei slippe i Verden ud,
Saa blev der først Graad og Jammer;
Vort Bryst skal være hans Fangetaarn,
Og Hjertet hans Fængselskammer.
Han sidder jo luunt inden Vægge der,
Skjøndt evigt og altid han skraaler:
„Her er saa snevert! O ud! derud!
Hvor Himlen og Sollyset straaler!“
— Nei, saa gaaer det meget bedre til
Hos dem, som boe i vor Pande;
Vel er det Tagkammer lidet og lavt,
Dog rummer det godt maa man sande;
Thi der er’ tusind’ velsignede Smaa,
Ja tusind til og lidt flere,
Der synge og springe ved Dag og Nat;
(hos visse de mindre genere);
Det er Phantasiens levende Smaa,
De kjende ei Savn eller Længsel,
Ja tidt gjør’ de Nar af den lille Person,
Der sidder i Hjertets Fængsel.
De kan de deiligste Eventyr,
Og naar vi Mennesker læse,
Saa spille de strax, som Comedie Alt,
Her lige over vor Næse.
Ja, tidt kan de udvide Kammeret selv,
Saa mange alt føle en Svimlen;
Men tænk dog ogsaa, hvor høit det gaaer!
Det gaaer gjennem hele Himlen;
Saa høit, saa høit over Sol og Planet,
Ja, langt paa den anden Side!
Hvorledes de ellers kan gjøre Sligt,
Ja, det maa vor Herre vide!
— Men vil’ de gjøre for stort et Spring,
Hvad eller Spectakel og Trætte,
Da kommer Fornuften, en graa Mo’erlil,
Hun bringer dem snarlig tilrette.
Tidt tysser hun ogsaa, og er lidt vred
Paa ham, som i Hjertet græder;
Men ofte hun trøster, da synge de Smaa,
Saa smukt om Himmelens Glæder.

______________________________________

Men Dagene svinde og Aarene gaae,
Om selv de er’ nok saa mange,
Da bliver det Fængsel i Hjertet her,
For svagt til at holde sin Fange,
Det Tagkammer selv er i skrøbelig Stand,
Det taaler ei Børnenes Springen,
Den gamle Mo’erlille dem tager i Favn,
Som Moder, hun glemmer slet ingen;
Og Hjertets Lille, det Længsels Barn,
Er nærmest ved hendes Hjerte;
Saa barnligt, saa trygt det hviler der,
Og glemmer sin Sorg og Smerte.
Da er hun ei længer en graa Mo’erlil,
Med Furer og Sorg paa sin Pande;
Nei ung og blomstrende hæver hun sig
Til Himlens lysende Lande.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems