Fem og tredsindstyve Smaavers: 1. Med Chr. Winthers Portrait. (1839)

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen

 Fem og tredsindstyve Smaavers

 1. Med Chr. Winthers Portrait. (1839)

I Marmor smuldrer mangt et Navn herneden,

I “Træsnit” dit skal staae for Evigheden

Kilde: H.C. Andersen “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems