H.C. Andersen Paa Kirkegaarden. Organist August Wilhjem Hartmann. Sang ved Graven til Melodi af Sønnen J.P.E. Hartmann. (1850)

H.C. Andersen

Paa Kirkegaarden.

Organist August Wilhjem Hartmann.

Sang ved Graven til Melodi af Sønnen J.P.E. Hartmann.

(1850)

Toner, som Du engang hørte
Som dit Fader-Hjerte rørte,
Klinge over Kistens sorte Fjæl;
Veemod blander sig i Klangen,
Hvor Du sukked’, smelter Sangen
I et ømt, et sødt Sovvel!

Hvil i Fred, Du trætte Gamle!
Med til Kirken vi os samle,
Derhen Veien gaaer for sidste Gang.
Orgel-Melodien klinger,
Den gav der din Tanke Vinger —
Nu Du heelt til Gud Dig svang!

Du, hvis Sjæl i Toner bygged’,
Svundet er, hvad om Dig skygged’,
Salig Vished er din lyse Havn!
Som en Klang fra Jordens Dale,
Hør vor Sang mod Himlens Sale,
Did Du gik i Jesu Navn!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems