,,Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840”

H.C. Andersen digt

Nogle Viser: VII

,,Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840”

Mel. Danmark deiligst Vang og Vænge

Naar Du nu om ikke længe
Staaer i Mexico,
„Danmark deiligst Vang og Vænge“
I din Tanke boe!
Tropisk Farve-Pragt Du finder,
Dog i Hjertet lever Minder,
Ei Du vil derude glemme
Kløverblomsten hjemme!

Videnskaben Guld Du hente
I Amerika!
Ja med slige Skatte vente
Vi Dig hjem derfra.
Danmarks Søn, gjør Danmark Ære,
Blomst og Træ dit Navn maa bære!
Kraftig Villie, Tro paa Himlen
Følge Dig i Vrimlen!

Ja med den vor Tanke følger
Dig til fjerne Strand,
Over Oceanets Bølger
Fra dit Fædreland.
Eengang i den danske Sommer
Naar Du atter til os kommer,
Hvilken Jubel vil der være!
Gud med Dig, Du kjære!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems

Frederik Michael Liebmann (1813 – 1856) var en dansk botaniker. 

Se mere om: F. Liebmann