Fem og tredsindstyve Smaavers 26. Til en ung Ægtemand med hans Moders Portrait, foræret af hans Kone

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
26. Til en ung Ægtemand med hans Moders Portrait, foræret af hans Kone

En elsked’ Du før mig, jeg det nok veed;
Jeg skjænker Dig din første Kjærlighed!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems