Fem og tredsindstyve Smaavers 65. Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
65. Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854

(Over en Conditor-Boutik)

For Pengene, som til Conditoren gaaer,
Den Lidende Sundheds-Æblet faaer!

(Over Tombola)

Her vinder Du altid — Dig Lykken er huld!
Her vinder Du altid — Taknemligheds Guld!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems