“En trofast Qvinde og hulde Børn”

Mosaik af portrætter af H.C. Andersen. Lars Bjoernsten Odense

 Fra H.C. Andersens stambog

 Fra H.C.Andersens første år i København er digtet fra den 17. oktober 1821 til “Min Velgjører Hr. Profesor Oehlenschlæger”, hvori “Hans Christian Andersen Eelev ved det kongelige Theater giver udtryk for sin store kærlighed til digterkongen ved at lade ham lønne af Freja med “En trofast Qvinde og hulde Børn” og til slut:

“En Egekrands

hvori jeg fletter

med evigtgrønt, en Tusindskjøn

Jeg flette skal

omkring din Urne

naar seent du vandre

til min Hal. -“.

30 år efter gav Oehlenschläger digtet til H.C. Andersens stambog. Kilde: Juleheftet “Julerosen” 1942

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems