Fem og tredsindstyve Smaavers 47. Regnveir. 1830.

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
47. Regnveir. 1830.

Det regner, vil I bare see! – I Vand staaer hele Gaden;
Kom sæt din Droschke i en Baad, og see Dig om i Staden.
I Porte og i Døre staaer nu hele Vandrer-Vrimlen,
De ryste Vand af Klæderne og skotte saa til Himlen.
En graa Mo’erlille sætter frem ved Døren sine Spande.
— Nu jager Blæsten Vandet bort, i hvor det er for Resten,
Thi kommer jeg med Verset her og hænger det i Blæsten.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems