Vignetter til danske Digtere 1832 Gjengangerbrevenes Forfatter

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
Gjengangerbrevenes Forfatter *) (født 1830)

Man troede før, at Aander ei bare Formens Baand,
Du viste Dig ved Former, kom, vandt, men svandt — som Aand.

* Ovenstaaende Vignet var skrevet før denne Forfatters „Anonyme Nytaarsgave for 1832“ udkom; jeg seer der, at hans Mening om mig er uforandret; denne min Note bringe ham nu min korte Epistel.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems