H.C. Andersen: Til forskellige. 5. Efter Balletten “Et Folkesagn”‘ II.

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen
 
Til forskellige.
 
5. Efter Balletten “Et Folkesagn”‘
II.

Et Folkesagn igjennem Slægten lever;
Det i sig selv har Magt mod Tidens Haand.
Dit Folkesagn til Skjønheds Digt sig hæver,
Det lever ved sin Poesi og Aand.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems