Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger. II . Felix Mendelsohn-Bartholdy.

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen
 
Stambogs-Blade i Efternævntes Stambøger.
 
II . Felix Mendelsohn-Bartholdy.
 
(Leipzig 1841.)

Mens gjennem Kirken Orglets Toner runged’,
Et Barn blev døbt og “Felix” blev det kaldt,
“Ja Felix” havde Herrens Engle sjunget,
Thi Tonekunstens Scepter ham tilfaldt.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems