Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand

Hvor Skjønhed lægges
Af Gud i Form og Aand,
Der kan kun rækkes
En Ridderhaand.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems