H.C. Andersen 1869: Kongehuset 13. Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa

H.C. Andersen

Kongehuset 13.

Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa.

Formælingsdagen den 28de Juli 1869.

Fra Nordens Ishav ned til Østersøen
Tre Lande med beslægtet Folkefærd,
Paa Fjeld, i Birkelund, paa Bøge-Øen,
I Tiden skiltes ved det dragne Sværd.
Der voxte Had, de gode Minder blunded’;
Men det blev Daggry, stille Søen laae,
Sangfugles Røst lød over Øresundet
Saa lifligt, Hjertet kunde det forstaae
.
Ungdommen var det, som da først gav Møde,
Gav Haandslag, følte Broder-Hjertets Slag;
I Prøvelsernes Tid glad Frænder døde,
Svensk, Norsk og Dansk stred for det danske Flag.
I Kjærlighed sig løfted’ Folkeaanden,
Ungdommen var det, og den varer ved;
To Kongebørn hinanden række Haanden;
Syng, Sverrig, Norge, Danmark: “Kjærlighed”!

Du Sverrigs elskelige Kongedatter!
Du er i Danmarks Skjold et Hjerte meer.
Velkommen, et Velkommen lyde atter!
Ja, glad for Dig det danske Folk du seer.
En trofast, ædel Husbond har Dig vundet,
Vor elskte Kongesøn, Gud med Jer To!
For længst er gammel Tid og Taage svundet,
Klart skinner Solen, Troskabs Roser groe!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems