1. Paa Genfersøen. (22de August 1833)

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen
 
54. Smaavers 
 
1. Paa Genfersøen.
(22de August 1833)

Hvor Alperne høit deres Snekrone bær’
Og træde den saftfulde Ranke,
Jeg føler mig dog mit Danmark saa nær;
Thi Danmark boer i min Tanke.
Og Søen, den er saa blaa, saa blaa
Som Vinterhimlen i Norden!
Nei, ingen Maler tør male den saa. —
Gid Alle dog saae det paa Jorden!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems