Romanze (Skrevet paa Bregentved)

H.C. Andersen digt

 Romanze

 (Skrevet paa Bregentved)

I Aftensolens Straaler Skyen svømmer,
Taus læner jeg mig paa min Vandrestav;
Saa underligt vemodigt Hjertet drømmer
Som Svanen paa det store Verdenshav.
En sød Violduft fylder rundtom Luften,
Og kjære Minder gjennem Tanken gaae;
Jeg gjennemstrømmes selv af Blomsterduften,
Jeg har ei Sorg, og dog jeg græde maa.

Hør hist en Sangfugls bløde, stærke Trille! Dens
Sang er et melodisk Fadervor,
Der lyder hid fra Kirkegaardens Stille,
Hvor Hyldetræet over Graven groer;
De sove der med Blomsten oven over,
Paa Himlen Nyet staaer i Rosenskjær:
Før atter Nyet tændes, der jeg sover
Og drømmer, hvad jeg aldrig drømte her.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems