Fem og tredsindstyve Smaavers 13. Til Jomfru Petersen som Holbergs Pernille

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
13. Til Jomfru Petersen som Holbergs Pernille

Et lille Vers jeg gjerne sige vilde,
Men de maa love mig, bliv ikke ød,
Hvis Holberg havde seet Dem som Pernille,
Han var bestemt som Pebersvend ei død!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems