Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister H.S. Pauli 1851

H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten
H.C. Andersen
Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister
H.S. Pauli 1851

Vers foran hver enkelt Composition:
Så vims og urolig, som Maagernes Hær
Gaae Tonerne; — Noget man veed:
Forlovelse er der i Huset her,
Men det er en Hemmelighed;
Du drømmer det ikke, — hvem troer Du? Gjæt! —
Vær taus, som jeg, skal jeg sige Dig det!
Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems