I Anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Fødselsfest den 28de Juni 1842

H.C. Andersen 1842

Cantate

I Anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias høie Fødselsfest den 28de Juni 1842

Chor

Et deiligt Skov- og Kornland er mod Nord,
Der Knud og Valdemar bar Konge-Kronen,
Der Tycho Brahe læste Stjernens Ord,
Der Ludvig Holberg tegnede Nationen;
Det hvide Christi Kors i Flaget staaer,
Det vaier stolt med ærefulde Minder;
Mod Bondens Æblehave Bølgen slaaer,
Der lege Børn med friske, sunde Kinder.
Landets Navn er Danmark!

Solo med Chor

Ved Kongens Slot i Skoven der
Under de duftende, grønne Træer,
Samles en Folkeklynge;
I Luften vaier det danske Flag,
I Dag er det Dronningens Fødselsdag,
En Sang for hende vi synge.
“Gud glæde den milde Fyrstinde!”

Fiirstemmig Vexelsang med Chor

Ved Heklas Fod er Sneen smeltet hen,
Et Brudetog til Hest mod Hjemmet vender,
Ømt smiler Bruden til sit Hjertes Ven:
“Vor Lykkes Dag dog hele Landet kjender!
Det er en Fest! den komme tidt igjen!”
Og fromt i Bøn hun folder sine Hænder.
“Gud velsigne og glæde vor Dronning!”

Hedt brænder Solen ved Guineas Bugt,
De Sorte ind mod Stranden Baaden sætte,
Fra Fortet flagrer Danebroget smukt,
Kanoner tordne — hvad betyder dette!
Her er Musik og Sang, og Brød og Frugt,
De frie Hænder Blomsterkrandse flette.
“Gud velsigne og glæde vor Dronning!”

Fra Hytten ved det aabne Vesterhav
Familien paa Fiskefangst er seilet,
Den gamle Moder pynter Stuen brav,
Hun smiler, som da hendes Husbond beiled’.
Det er en Fest, thi ryger hun med Rav
Og stikker grønne Grene omkring Speilet.
“Gud velsigne og glæde vor Dronning!”

For Gud der Intet skjult i Verden skeer,
Mod Jordens Støv har han sit Aasyn bøiet! —
— En Krone herlig er, et Hjerte meer,
Og dit, o Dronning! Straaler Dig af Øiet!
Der er det fattigt Barn din Krone seer,
Just ved at stige ned Du blev ophøiet!
“Gud velsigne og glæde vor Dronning!”

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems