De to Fugle

H.C. Andersen digt 1833

De to Fugle

Der bygger en Fugl her dybt i mit Bryst
Saa langt fra Blad og fra Grene;
Den Synger i Smerte og selsom Lyst,
Fordi den sidder saa ene.
Den tør kun klynge sig fast til Gud,
Og see gjennem Øinenes Rude ud!

For hende den synger sin Sorg og Lyst,
Ved Nætter og lyse Dage;
Der bygger en Fugl i hendes Bryst,
Den søger den sig som Mage.
Den titter ogsaa fra Øiets Blaa
Mon Fuglen ikke kan Fuglen forstaae?

Hos mig den synger Alt, hvad den veed,
Mit Liv, min Tanke, min Stræben;
Den selv forraader min Kjærlighed,
Der flygtede bly for Læben.
Den synger sin dybe Sorg og Lyst;
Men Svar har ei Fuglen i hendes Bryst.

Den seer så taus gjennem Rudens Glar,
Og det gjør mig sorgfuld og bange.
Fortjener ei Fuglen det mindste Svar,
For Hjertets de dybe Sange?
Den fattige Fugl et hjerte bær’,
Saa tro, som den med de gyldne Fjer!

Den synger og sørger sig vist ihjel —
En Anden kan Bruden fæste,
Og hun — ja hun glemmer Fuglen vel,
Og det er ogsaa det Bedste!
De to var’ ei for hinanden skabt’,
Nu, døer den ene, hvad er saa tabt!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems