Med forskjellige Presenter bragte Frøken Anna paa hendes Fødselsdag af den unge Hundemoder Pet

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med forskjellige Presenter
bragte Frøken Anna paa hendes Fødselsdag af den unge Hundemoder Pet

Jeg kommer, Frøken Anna, med en Flaske af min Lugt,
Dertil to søde Hvalpe, mit Hjertes bedste Frugt,
“Bruun” var den Enes Fader, den Andens var nok
“Spet”,
Hver var en Gadestryger, men daarende honnet;
Jeg selv er en Slags Norma, og jeg har følt og grædt.
Men det er nu det Samme, naar Hjertet kun er godt.
Med mig de gratulere og bringe noget Smaat:
Et Stykke Chocolade og engelsk Naal og Staal;
Og alle Tre vi raabe Hurra paa Hundemaal.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems