H.C. Andersen sang: Afsjunget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab den 11te October 1849.

H.C. Andersen sang

Til Hendes Majestæt Enkedronning Marie Sophie Frederikke.

Afsjunget i Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og danske Broderskab den 11te October 1849.

Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden.

Der var en Tid, da under Havens Hække,
Ved Frederiksberg, paa Baaden Flaget gled,
I Jubel Drot og Dronning sad der begge,
Af Folket seet i patriarkisk Fred;
Nu er i Haven tyst, Du sidder ene,
Og Tidens Storme selv til Danmark naaer.
Men Troskabs Træet her har stærke Grene,
Du seer det, som Du saae det i din Vaar.

Seer Drot og Folk i ædel Villie lige,
Der er en Styrke i slig Trofasthed,
Du hører Danmarks Navn i Hæder stige, Nordstjernen liig, den aldrig skal gaae ned.
Dansk blev din Tanke ved Kong Frederiks Side, Dansk blev dit Hjerte i det danske Land,
Naar Danmark leed, dit Hjerte måtte lide,
See Fred og Solskin over Danmarks Strand!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems