“Jeg har en Angst som aldrig før.”

H.C. Andersen digt 1864

“Jeg har en Angst som aldrig før.”

Jeg har en Angst som aldrig før,
Som stod jeg foran Dødens Dør,
Og maatte ind og styrte ned
I Mørke og i Eensomhed!
Jeg drives frem med Stormens Hast.
O Herre, Herre, hold mig fast!

Alt Ondt i mig, det kom fra mig,
Hvad Godt jeg gjorde, kom fra Dig;
De Andres Skyld jeg nok opskrev,
Men ei mit eget Skyldnerbrev;
Hvor har jeg for mig selv hver Dag
Besmykket godt min egen Sag!

Jeg trædes skal af Dødens Hæl,
Først da sig løfte kan min Sjæl.
Læg Fadervor som Duens Blad
Mig paa min Tunge, gjør mig glad!
Har jeg ei Gud, hvad har jeg da,
Naar hele Verden falder fra!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems