,, Sang, skreven og afsjungen paa Fregatten Bellona under Opseilingen til Helsingør”

H.C. Andersen digt 1850

Nogle Viser: VI

,, Sang, skreven og afsjungen paa Fregatten Bellona under Opseilingen til Helsingør”

Mel. Vift stolt paa Codans Bølge

Du, som nys Flugten satte
Ned mod Italia
Og Kunstens rige Skatte
Os bragte hjem derfra *),
Flyv atter over Vandet,
Sang er hvert Bølgeslag,
Bring til Columbus-Landet
Det stolte danske Flag!

Med Skove, Fiskerleier
Staaer Sjællands Kyst saa smukt,
Og for dens Skjønhed neier
Bellona i sin Flugt.
Hver Luftning Afsked bringer,
Det er en Sommerdag,
Bellona løfter Vinger,
Farvel! Held Danmarks Flag!

*) Fregatten Bellona bragte; som bekjendt, den første Ladning hertil af Thorvaldsens Kunstværker

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems