Fem og tredsindstyve Smaavers 40. Med en Bouquet af gule Aakande-Blomster, bragt en ung Pige

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
40. Med en Bouquet af gule Aakande-Blomster, bragt en ung Pige

Dig Nøkken saae – jeg samled’ i Bouquet
De gyldne Taarer han for Dig har grædt.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems