50. Basnæs. (Skrevet foran i et Exemplar af “Mit Livs Eventyr”)

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen

54. Smaavers

50. Basnæs.
(Skrevet foran i et Exemplar af “Mit Livs Eventyr”)

Der staaer en nybygt Gaard af gammel Art
Med røde Taarne tæt ved Beltets Vande.
I kjære Minder lyser den saa klart
Og siger: “er er godt ved Danmarks Strande”.
Der blev jeg hjemme mangen Sommerdag
Og naar ved Juul de hvide Bier sværmed;
Der milde Øine, ærligt Hjertelag
Den hyggelige, kjære Arne skjærmed.
Og der — det veed jeg — ved dens Arnes Fyr
Med Hjertet hører man mit Eventyr.

Læs mere om Basnæs her!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems