Med Sammes “Sicilianske Skizzer og Noveller” *)

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med Sammes “Sicilianske Skizzer og Noveller” *)

*) Dette Vers fandtes blandt Andersens Efterladenskaber, dog ikke med hans Haandskrift. Etatsraad H. P. Holst har imidlertid paa Forespørgsel erklæret, at han sikkert troer, A. er Forfatter til dem.

Sicilien er Skjønheds Hjem,
Det siger man med Rette;
Dog er — det tør jeg sige frem —
Her paa vor egen Slette
Een Ting meer skjøn; men hvilken? hvem?
Ja, det maa selv De gjætte!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems