I Brudehuset 2 Frøken Lovise Jacobson og Hr. Proprietair Wilhjem Wolfhagens Bryllup.

H.C. Andersen 1851

I Brudehuset

2

Frøken Lovise Jacobson og Hr. Proprietair Wilhjem Wolfhagens Bryllup.

Den 3die April 1851

Mel. “Komm lieber Mai”.

Hvor Kongeaaen skinner imellem Vaarens Grønt,
Det nye Hjem sig reiser saa hyggeligt og skjønt;
Hvor Fjenderne husered’ paa Jydens Prøve-Dag,
Skal Kjærligheden bygge i Ly af Danmarks Flag.

Hinanden ret at eie, hinanden ret forstaae,
I sig at eie Verden, er her: Guds Himmel naae,
Det fatte I og føle, saa glad, dog tankefuld!
Gid Myrthens grønne Blade I see, som Sølv og Guld.

Der kommer Alvors Dage, der kommer ogsaa Sorg,
Hold fast, og Gud vil være i Hjerte og i Borg,
Vil styrke, luttre, hæve og holde karsk og fro!
— Men nu — nu herske Glæden! — Velsignet vær’ I to!

Vor Sang mod Skyen runge ud over Vold og Sund,
Med alle gode Ønsker fra Hjertets dybe Grund.
Idet vi Skaalen tømme for Brudgom og for Brud,
Det er, som Vaarens Roser i dette Nu sprang ud!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems