Fem og tredsindstyve Smaavers 42. (1829)

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
42. (1829)

Paa Gade, Mark og Tage nu ligger Sneen hvid
Man bliver gratuleert jo, det er ved Nytaars-Tid.
Hei, see, der er en Kane! hvor Alt er der galant!
I Pelsværk sidder Damen, de friske Læber lee,
Bag paa staaer Cavaleren, heelt underlig at see.
Raskt løbes der paa Skøiter hist paa den blanke Sø,
Brødkonen staaer og fryser, en bleg, en nordisk Mø.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems