H.C. Andersen sang: Kold og taus Naturen sover (1829)

Uddrag af Kiøbenhavnsposten 16. februar 1829

I Kiøbenhavnsposten den 16. februar 1829 kunne læses: Sang, afsungen i “den nye Forening” ved festen den 28de Januar 1829.

Kold og taus Naturen sover
Nu ved Vinter-Gubbens Bryst;
Iisklædt staae de bundne Bover
Om den sneebedækte kyst;,
Men i kongeborgens Sale
Elskovs Træ med Blomster staaer,
Og i Toppen haabets Svale
Synger om den glade Vaar.

Stjernerne som Blomster bæve,
Aftenen er reen og klar,
Kun to hvide Skyer svæve,
Det er Knud og Valdemar.
Glad de skue Danmarks Lykke
Og i Lysets høie hjem
Lytter fro hver salig Skygge
Til hvad de fortælle dem.

Fuglen med sin glade Trille
Lader glemme Vintrens Gys
Stjerneskud på himlen spille,
Det er Frejas Brudelys.
Alle Hjerter glade bæve,
Høit det toner i hvert Bryst:
“Fredrik, Vilhelmine leve!
Danmarks Haab og Danmarks Lyst.”

H.C. Andersen

 Afskrift Lars Bjørnsten Odense 2017

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems