Fem og tredsindstyve Smaavers 51. Bøn. ( Føhr 1844)

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
51. Bøn. ( Føhr 1844)

Han som i Stormen er vor faste Borg,
Hvis Sollys spreder dette jordlivs Skygge,
Han styrke Kongens Hjerte i hver Sorg,
Han give altid Danmark Fred og Lykke!
Han hænge Seierskrandsen om vort Flag,
Om Kjærligheden, om hver ædel Villie;
Naar alle Riger dømmes paa hiin Dag,
Gid Danmark staae i Havet som en Lilie!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems