Asylsang 1838

H.C. Andersen digt 1838

Asylsang

Hør, Spurven derude
Den sang ved Rude:
“Kom ud, I Smaa!
Kom ud dog af Skolen,
Klart skinner Solen,
Lege I maae!”
Snart paa Fødder, snart paa Knæet,
Ja, paa Hovedet selv vi staae:
Vi med Spurven fløi paa Træet,
Havde vi bare Vinger paa.
Hvor kan det dog være:
Ikke vi bære
Vingerne smaa?
Men naar vi er fromme,
Kan de vel komme.
Bare de maae!
Da vi flyve vil over Byen,
Flyve langt der i Verden ud,
Flyve høiere op end Skyen,
Op til Himmelen og Gud!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems