Østergade, poetisk betragtet 1829

H.C. Andersen digt 1829

Østergade, poetisk betragtet.

“Wandl’ im Grünen.
Willst Du die Blumen verstehn,
Mußt Du erst den Wald durchgehn.”
Tieck.

Det hele Liv, ret som det staaer
Og gaaer,
Kan findes paa en simpel Promenade
Igjennem Østergade.
— Først stirre vi med Barnets Drømmeblik,
Paa al den smukke Stads i Hois’s boutik.
O hvilken verden! skjøn og underfuld;
Hvor straaler den med deiligt Glimmer-Guld!
Ja Alt er Strængespil, fra Faar til Nattergalen,
Selv Hestene man seer med Pibe midt i Halen;
Vi drømme os en evig Blomster-Mai! –
Men Klokken slaaer paa Taarnet Nicolai;
Rask trækker Tiden os i Barne-Kjolen,
Vi maae i Skolen.
I Efterslægten sidde vi paa Bænken;
Nu skal vi lære lidt fornuftig Tænken,
Beklappes smukt med Viisdoms-Ferle,
Til en Examens-Perle.
Saa dimitteres vi til Brummers Stue.
Rundt om vi skue
En Mængde — stive Bind
Af Svinelæder, Pap og Kalveskind;
Ret smukke Folk, men tørre — Jammerskade! Thi
Livet vinker — — — ud på Østergade.
— Brogede vrimmel!
Oppe sig hvælver den skyklare Himmel;
O, hvilket Liv! ha, lystig og fro!
Skilles og mødes,
Puffes og stødes,
Slide paa Livet, paa Støvler og Skoe.
Flagrende Baand og flagrende Qvinder, Sminkede
Hjerter og sminkede Kinder,
Heste paa fire, og Heste paa to;
Fromme Matroner,
Bitte Baroner,
Rigmand og Tigger,
Lystigt i Droscher, Karether og Gigger;
Alle vi larme!
Gud sig forbarme!
Heden os qvalte med Haar og med Skind, Gjorde ei
Damerne Vind. —
Her en Frugthandler
Vinker med Æbler, Rosiner og Mandler, Svulmende
Druer,
Ak Hjertet luer!
Det kriller saa sært i Marv og Been,
Man føler sig blive en løierlig En.
Man snakker om Længsel i sit Bryst,
Om “Silke som blaa Violer”,
Om Sølverskyer og Lysets Kyst,
Samt Smertens Piil og Pistoler,
Og før man har sig ret selv beseet,
Er man Poet. —
Electrisk gnistrer Haaret;
Ind paa Aviscomptoriet
Man styrter nu; Stift strutte alle Lommer
Af Digterblommer.
— Saa gaaer det fort i Ungdoms glade Flugt;
Alt er saa smukt,
I Harmoni det store Hele svinder,
Fra Skraldemanden til de ni Gudinder.
Men som man allerbedst paa Flisen dandser,
Man standser:
Hos Jürgensen bag Rudens Glar
Man bliver vaer
En Mængde Uhre; hvert os minder,
At Tiden svinder,
At som vi bedst vil nyde Promenaden,
Staae vi ved Enden alt af Gaden.
Forskrækket i vor Sind,
Vi falde strax paa Apotheket ind,
Beværte Sjæl og Krop med Draaber og med Piller;
Kort sagt, man stiller
Sit Febergys med saadant Slikkeri,
Og hopper bort — — men det er snart forbi;
Vi staae ved Gadens Ende.
Paa Hjørnet kan vi kjende
Som Tidens Billed, “mutationum mater”,

Comedie-Placater.
Hver Dag man spiller;
Der vexle sært Tragedier og muntre Vaudeviller.
Det store Ny-Torv ligger for vort Øie,
Vi seeTheatret vel, men vide ikke
Hvad vore blikke
Skal bag det store dunkle Forhæng skue
I magisk Lue.
Vi grunde — — ak! kun kort er her vort Stade;
Et Skridt — og saa — Farvel vor Østergade!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems