H.C. Andersen digt 1854. Til en ung Billedhugger, da han reiste til Italien

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
11. Til en ung Billedhugger, da han reiste til Italien

Naar snart Du staaer i Rom i Mindets Sale,
Hug stolt dit Navn i Bjergets Marmorsteen;
Saa Eccho runger i Europas Dale:
“Som Thorvaldsen har Danmark endnu Een!”

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems