H.C. Andersen Sang Kongehuset 4. Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst i det Kongelige Theater

H.C. Andersen Sang

Kongehuset 4.

Sang til Kong Frederik den Syvende ved hans Ankomst i det Kongelige Theater

den 8de October 1856

Blandt Nordens Lande Danmark er en Have
Saa frodig frisk med dybe, blanke Søer;
Om Oldtids Stordaad mæle Kjæmpegrave,
Og Nutid selv har Klang, som aldrig døer;
Ved Meiselslag, ved Skjaldes Sang vi kjendes,
Ved Folkets Sammenhold, Soldatens Mod;
I Kjærlighed er Styrke, den ei endes;
Her den i Drot og Folk har samme Rod.

Det løfter Sindet; her er godt her hjemme!
“Danmark og dansk”, de Ord er som Musik!
O Konge, Du vil alt det Godes Fremme,
Hvo er meer dansk, end Du, Kong Frederik!
God Gjerning gjør saa lykkelig tilmode,
I den Tilfredsheds skjønne Roser gro!
Velsignelse der er i alt det Gode,
Velsignelse i Sammenhold og Tro!

Paa Festens Dag klart straaler Blus og Kjerte,
Ja, Glædens Ild — og Øiet har just den.
Livs-Sundhed gjennemstrømme rigt dit Hjerte,
Til det den ringe Mand saa trygt gaaer hen.
Gud glæde, styrke Dig i Alvors dage!
Gud lønne Dig i Villiens gode Færd!
Gid Du see Danmarks Herlighed tiltage,
Og Korn og Blomster slynges om hvert Sværd!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems