H.C. Andersen Fædrelandske Digte under Krigen (1848-1851) Landsoldatens Hjemkomst

H.C. Andersen

Fædrelandske Digte under Krigen

(1848-1851)

Landsoldatens Hjemkomst

(1851.)

Det er som en Festdag hver evige Dag,
Vor Landsoldat kommer tilbage.
Fra Huus og til Huus hænge Krandse og Flag,
Folk juble fra Gader og Tage,
Hvert Laug har sin Fane, Musiken er med,
Og Hurra og Jubel hvert evige Sted.
“Nu komme de! hør fra Voldene Skud!
Saa sunde, saa prægtige see de ud!”
Hurra! Hurra! I herlige, brave Soldater!

De komme med Blomster paa Hat og Gevær,
Et vandrende Foraar de ligne;
Gaae ind imellem dem, tal med Hver,
Det er de Mænd, vi velsigne.
De stred og døied og udholdt som Faa,
Og vide selv ikke, hvor store de staae.
Den fineste Frøkens Rosenmund
Kunde kysse Soldaten i denne Stund.
Hurra! Hurra! I herlige, brave Soldater!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems