Vignet N. T. Bruun

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
N. T. Bruun (født den 19 Januar 1778 † 1823).
 
Ei hver en Fugl i Skovens Hal
Kan synge som en Nattergal;
Du qviddred’ tidt: ei blot til Lyst,
Hvad der fandt Vei til mangt et Bryst.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems